We werken samen op een innoverende manier voor een duurzaam product


Fingo komt van het Latijn ‘fingere’ = maken, vormen

'Fingo' = ik maak, ik vorm

Geschiedenis
Al meer dan 70 jaar, sterk op alle niveaus
In 1946 startten Marcel en Gerard Van Cauwenbergh met het produceren van diverse betonproducten, vanaf 1972 specialiseerde Fingo zich in het produceren van betonnen welfsels.

In 1980 nam Marc Van Cauwenbergh, zoon van Gerard, de algemene leiding van de firma over en zorgde voor een expansie, waaronder de start van productie van gladde welfsels in 1993 en de uitbreiding naar voorgespannen welfsels in 2009.

Vandaag is de 3e generatie, Gert Van Cauwenbergh de stuwende kracht achter het familiebedrijf en zo blijven ook de waarden waar het bedrijf al meer dan 70 jaar voor staat, gegarandeerd.
Waarden van Fingo
SAMENWERKEN

Een familiecultuur met een warm en menselijk hart. Fingo investeert in relaties, waarbij, zowel intern als extern, korte communicatielijnen de norm zijn.
Fingo biedt een luisterend oor om de behoeften en noden van medewerkers beter te begrijpen en te leren wat er nodig is om Fingo optimaal te laten renderen.
INNOVEREN

Fingo investeert permanent in R&D, in verbeteringen en vereenvoudigingen van processen en productiemethoden.
DUURZAAMHEID

Bij Fingo ligt de focus op zo duurzaam mogelijk produceren, door het gebruik van groene stroom, zonnepanelen en een eigen windmolen.
Daarnaast concentreert Fingo zich op een zo optimaal mogelijk ingeplande productie met een efficiënt gebruik van energie en grondstoffen tot gevolg.
Fingo bedrijfsvideo
FINGO en B.I.M.